Vennekredsen Hybenbo

Kontaktinfo:

Søren Junker på telefon 61 33 86 86 eller e-mail esjunker@gmail.com

Formålet er at udvide og styrke kontakten mellem beboerne, medarbejderne, pårørende og borgere i øvrigt, med eller uden forhåndskendskab til beskyttede boliger. 

Vi arrangerer og yder praktisk bistand med underholdende arrangementer, udflugter med mere. 

Vi tilbyder hyggeeftermiddage og aftner med sang eller anden underholdning, samt udflugter, modeopvisning og fester. 

Den 1. mandag i måneden har vi bankospil.

Medlemsskabsprisen er 50 kr. pr. år.