Lyngparkens Venner

Kontaktinfo:

Gudrun Hansen på telefon 23 93 71 47 eller e-mail gudrunhansen@icloud.com

Hjemmeside: www.lyngparkensvenner.dk

Formålet er at fremme fællesskabet mellem beboerne, familie og personale til fælles gavn og glæde. Vi arrangerer, deltager i eller er behjælpelige med de arrangementer, der afholdes for beboerne. Vi er også bindeled mellem plejecentret Lyngparken, byen og egnen.

Vi tilbyder torsdagsunderholdning med sang og ”pensionader”. I vinterhalvåret er der bankospil den 3. tirsdag i hver måned. Vi arrangerer også udflugter. Vi udgiver bladet ”Lyngbladet”

Medlemsskabsprisen inkl. Lyngbladet er 100 kr. pr. år for en enkelt person og 150 kr. for ægtepar.