Helle Plejecenters Venner

Kontaktinfo:

Verner Jessen på telefon 29 28 17 50 eller email: alj@bbsyd.dk

Formålet er at udvide og styrke kontakten mellem beboere, medarbejdere, pårørende og borgere i øvrigt, med eller uden forhåndskendskab til Helle Plejecenter. Vi arrangerer og yder praktisk bistand ved underholdende arrangementer, udflugter, ture med mere.

En søndag om måneden er der underholdning og vi har også bankospil en gang om måneden. Derudover er der folkedans, musikalsk underholdning og cafedage. Vi har også nogle søde skubbedamer, der kommer og hjælper dårligt gående eller kørestolsbrugere med at komme lidt udenfor i den friske luft.

Medlemsskabsprisen er 50 kr. pr. år.