Om foreningen

Frivillighuset er en forening, hvis formål er at fremme, styrke og støtte en frivillig social og sundhedsmæssig indsats i Varde Kommune. Frivillighuset er paraplyorganisation for 115 foreninger, der er tilknyttet huset. Herudover har huset en række projekter og netværksgrupper med omkring 150 frivillige.

Frivillighuset Varde er medlem af den landsdækkende organisation for Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark, FriSe 

Vores mål er at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale indsats i Varde Kommune. Vi hjælper med foreningsservice, synliggørelse, frivilligformidling, konsulentbistand til foreninger og nye sociale initiativer, samarbejde og netværksdannelse og vi fungerer som videnscenter for den frivillige sociale indsats i Varde Kommune.

Frivillighuset modtager en grundfinansiering fra Socialministeriet, som skal suppleres med min. samme beløb fra Varde Kommune. Økonomien skal sikre driften af huset. 

Udover grundfinansiering søges der løbende fonde og puljer til de mange forskellige projekter i huset.  

Frivillighuset Varde er en non-profit organisation, der er partipolitisk neutral og fri af religiøse interesser.

Bestyrelsen                                        

 • Formand: Poul Jacobsen

 • Næstformand: Poul Erik Ravn

 • Medlem: Kent Ager

 • Medlem: Goranka Sohnemann

 • Medlem: Bo Knudsen

 • Medlem: Flemming Nissen

 • Medlem: Dorte Schori

Suppleanter

 1. suppleant: Kent Ager, Paraplyen (indtrådt i bestyrelsen 1/7-2019)

 2. suppleant: Jeannette Jahnsen, Klub Sinus

Foreningen Frivillighuset Varde       

Frivillighuset har 2 deltidsansatte:                                    

Claus.jpg
 
Maibritt.jpg

Maibritt Bertelsen
Selvhjælpskoordinator

 • Projektledelse

 • Opstart af selvhjælps- og netværksgrupper

 • Supervision af frivillige i Selvhjælp

 • Visiterende samtaler med potentielle deltagere i selvhjælpsgrupper og med borgere som ønsker ene-samtaler

Projektkoordinator for:

 • Skoletanter og -onkler

 • Børns Voksenvenner

 • Bisidderne

Claus Dixen Møller
Centerchef

 • Personale- og driftsansvarlig

 • Projektansvarlig, herunder ansøgninger, udvikling af projekter, samt udarbejdelse af rapporter

 • Foreningskonsulent

Projektkoordinator for:

 • Klub Sinus

 • Ferielejren

 • Frivillig Fredag