I Frivillighuset er der flere projekter. Der er projekter, som er forankret og veletableret, og som en gruppe frivillige varetager. 

Skoleonkler- og tanter er et eksempel på et sådan projekt. Gruppen af frivillige skoleonkler og tanter er frivillige i huset, men udfører den frivillige indsats på forskellige skoler i kommunen.