Varde Høreforening

Søren P. Sørensen

  • Telefon: 75 26 10 06
  • E-mail: ansos@mail.dk 

Hjemmeside: www.hoereforeningen.dk

Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får de samme muligheder for at kommunikere og for at deltage i samfundet som normalthørende medborgere har. 

Forebyggelse og støj: 

Høreforeningen arbejder for at nedsætte eller helt forhindre risici for høreskader i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden. 

Støtte og information: 

Høreforeningen arbejder på at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt på at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehandicappet.  

Vi samarbejder med OK Klubben om både kulturelle arrangementer hver tirsdag og årlige udflugter. 

Vi sørger også for skrivetolke ved arrangementer. 

Pris 

  • Personligt medlemskab 280 kr. pr. år 
  • Husstandsmedlemskab 380kr. pr. år