Foreningen af Danske Døvblinde, syns & hørehæmmede

Mogens Bork

  • Telefon: 30 25 49 02
  • E-mail: mbo@blind.dk 

Hjemmeside: www.fddb.dk

FDDB er en brugerstyret organisation, der arbejder for bedre forhold for døvblinde og synshørehæmmede i alle livets forhold. 

Vi arbejder for mindre isolation for døvblinde, bedre tilgængelighed både fysisk og digitalt, mere ligestilling og bedre muligheder for at deltage på lige fod med andre i samfundet. 

Foreningen er ledet af døvblinde og rummer både primært døve og primært blinde. Således har vi også to sprog i foreningen: tale- og tegnsprog, hvilket giver udfordringer til den fælles kommunikation og samvær. 

Vi har altid fokus på god tolkning, gode forhold på forstærkeranlæg som teleslynge, og klar og tydelig tale.