Dansk Blindesamfund - Syd-vestjylland 

Lotte Christiansen

Tlf.: 26 78 54 13
E-mail: lottenielsen46@live.dk 

Hjemmeside: 
www.blind.dk 

Formålet er at afholde møder med socialt samvær hver måned. 

Derudover tilbyder vi konsulentbistand, hvor vore konsulenter kommer ud i de enkelte hjem og undersøger, hvad der er behov for. Vi mødes en gang i måneden i Medborgerhuset, hvor der kan være foredrag eller hvad medlemmerne ellers kunne tænke sig af socialt samvær. 

Kredsen byder på mange sociale arrangementer. 

På aftenskolen i Esbjerg er der undervisning i blandt andet pileflet, dansk, engelsk og håndarbejde. 

Pris for medlemskab
250 kr. pr. år.