Parkinsonforeningen

Kontaktinfo: 

Grethe Hebo Jensen - tlf. 25 56 36 77 - Mail: greher@privat.dk

Foreningens formål er at udbrede kendskab til sygdommen og skabe forståelse for sygdommen, symptomer og konsekvenser. Formidle viden om vigtigheden af, at dyrke motion og støtte og vejlede den syge og pårørende, samt opbygge et fællesskab og netværk.

Med jævne mellemrum afholdes der møder i kredsen med fagligt eller socialt indhold.

Varde Klubben holder møder i Frivillighuset i Varde den sidste torsdag i måneden, se kredsbladet, som udkommer 2 gange årligt.

Kontakt: Grethe Hebo Jensen, parkinsonsydvest@gmail.com – tlf. 2556 3677

Hjemmeside: http://www.parkinson.dk