Alzheimerforeningen Sydvest

Kontaktinfo: Hanne Knudsen på telefon 21 62 10 11 eller e-mail hhhe@knudsen.mail.dk

Hjemmeside: www.alzheimer.dk 

Vi er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. 

Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme. 

Vi er en forening for alle med interesse for demens, og vores medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet. 

Medlemmerne har den fælles holdning, at alle, der er berørt af demens, skal have mulighed for et godt og indholdsrigt liv. 

Alzheimerforeningen afholder møder der sætter fokus på sygdommen og følgevirkninger for demente, pårørende, plejepersonale, læger og politiker. 

Pris: 

Medlemskab 280 kr. pr. år