Epilepsiforeningen kreds sydvestjylland

Kontaktinfo: 

Formand og kontaktperson er Lars Frich. Email: sydvestjylland@epilepsiforeningen.dk

https://www.epilepsiforeningen.dk/om-epilepsiforeningen/lokalkredse/sydvestjylland/

Hjemmeside: www.epilepsiforeningen.dk 

Formålet er at mennesker med epilepsi sikres ligeværdighed og selvbestemmelse, samt forbedring af levevilkår. 

Vi arbejder med at udbrede kendskabet til epilepsiens årsager, behandling, psykologiske og sociale konsekvenser. 

Vi tilbyder forskellige sociale arrangementer. 

Vi har blandt andet netværkscafeer, lejre for unge mennesker og familieweekender. 

Pris

Personligt medlemskab 300 kr. pr. år