Dansk Folkehjælp - Grindsted/Varde afdelingen

Steen Pedersen:

  • Telefon: 26 28 23 71
  • E-mail: grindsted@afdeling.folkehjaelp.dk 

Dansk Folkehjælp har stort fokus på det sociale fællesskab, når de hvert år sender ca. 3000 socialt udsatte og sårbare børn i alderen 6 til 14 år og deres familier af sted på sommer- vinter- og efterårsferier.

Familierne bliver visiteret til vores feriehjælp af de sociale myndigheder i kommunerne, og de er derfor alle sammen fra det samme lokalområde, netop med tanke på, at de kan bevare kontakten med hinanden efter, at de er kommet hjem igen.

Både børn og forældre får på ferien et tiltrængt pusterum fra dagligdagens problemer og i lighed med deres kammerater i skolen har børnene noget at fortælle om efter ferien.

Alle sociale aktiviteter gennemføres af organisationens frivillige, der arbejder ulønnet. De er erfarne, og har de nødvendige kompetencer til at varetage børnenes og deres forældres behov.

Hjemmeside: www.folkehjaelp.dk