Lions Club Varde

Email: varde@lions.dk

Hjemmeside: www.varde.lions.dk

Det er Lions formål at:

• Skabe og opretholde forståelse og respekt for sameksistensen mellem verdens befolkninger.

• Fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab.

• Være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, sociale og moralske velfærd.

• Forene klubberne i venskab og godt kammeratskab og gensidig forståelse.

• Danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse. Dog således, at klubbens medlemmer ikke diskuterer partipolitik og trosbekendelse.

• Opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding.

Lions Motto er: "We serve" - "Lions - vi hjælper"

Lokalt arbejder vi blandt andet for:

• Misbrugsforebyggelse blandt unge mennesker, for eksempel gennem projekt ”Du vælger selv” for 7. klassetrin i kommunens skoler, støtte til ”Beach Party” og trykning af Ungdomsskolens Misbrugsguide, som udleveres gratis til elever og forældre i 7. og 8. klasse.

• At give personer med et handicap og andre værdigt trængende mulighed for en uges gratis ophold i en af Lions Ferieboliger ved Henne strand eller på Årø