Danske Seniorer Alslev

Dorthe Schmidt

  • Telefon: 21 35 55 45
  • Email: dorthemunkschmidt@gmail.com 

Formålet er at samle pensionister, seniorer og andre til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. 

Der tilbydes diverse arrangementer. 

Medlemskabspris: 125 kr. pr. år