Lokaler

Hvem kan låne lokaler:

Foreninger, hvis formål er en social eller sundhedsmæssig indsats, kan gratis låne Frivillighusets lokaler.

Lokalebeskrivelse:

Lille mødelokale - 6-10 personer

Stort mødelokale - 20-40 personer

Samtalerum - 2-4 personer

Multirummet - 10-20 personer (åbent rum, hvor adgangen til husets toilet er placeret) 

Hvordan kan man booke et lokale.

Du kan selv booke et lokale i den elektroniske bookingkalender hvis du er oprettet som bruger og har en adgangskode. Formændene/kontaktpersoner for de foreninger og grupper, der i øjeblikket er aktive brugere af lokalerne har pr. mail modtaget deres brugernavn og adgangskode. I kan selvfølgelige stadig ringe eller maile Frivillighuset og booke et lokale på den måde. 

Praktiske informationer:

Hvis mødet finder sted uden for husets åbningstid, skal I sikre jer, at I har en nøgle. Hvis foreningen eller gruppen ikke har fået en nøgle udleveret, så kontakt os i åbningstiden, inden I skal afholde mødet - gerne i god tid.

Huset har kaffe, the m.m. som I skal bruge. Der betales et lille beløb for denne service (20,00 kr. pr. kande).