Dansk Kurdisk Forening Varde

Mohammad Omar

  • Telefon: 42264255             
  • Email: alano2007_7@hotmail.com

Formål:

  • at støtte kurdere, med særlig opmærksomhed på børn og unge bosiddende i Varde, styrke og støtte en god integration samt udbrede kendskabet til det kurdiske folk
  • at skabe aktiviteter og arrangementer for kurdere i Varde kommune og styrke kurderes evner og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at tage aktivt og engageret del i samfundslivet i Varde kommune
  • at fremme integrationen ved vidensdeling om at bo og leve i Danmark

Medlemsskab
Alle uanset alder, som kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem af foreningen.

Kontingent
Der betales et årligt kontingent, som fastsættes på den årlige generalforsamling.