Pensionister og Ældre


Blåvandshuk Pensionistforening

Doris Jøker

 • Telefon: 28 74 16 20
 • Email: pdjoker@mail.dk 

Formålet er at samles en til to gange om måneden til socialt samvær. 

Der tilbydes foredrag og underholdning af forskellig art. 

Desuden udflugter, høstfest samt juleafslutning med bankospil. 

Den 3. torsdag i hver måned er der forskellige arrangementer. 

Medlemsskabspris: 100 kr. pr. år. 


Danske Seniorer Årre Grimstrup

Marius Hansen

 • Telefon: 81 17 75 76 / 24 40 75 10
 • Email: henneogmarius@gmail.com

OK-Tidstrup, Tistrup Voksenklub 

Jytte Hammelsvang

 • Telefon: 60 71 44 74
 • Email: jyttehammelsvang@gmail.com 

Formålet er, inden for den sociale lovgivnings rammer, at arbejde for at bidrage til så gode forhold som muligt for pensionister og medborgere på efterløn. 

Vi tilbyder hver mandag, fra 14.00 – 17.00 i perioden oktober til påske, i Tistruphallens mødelokale foredrag, forskellige former for underholdning og bankospil. 

I december holder vi juleafslutning, og den sidste mandag før sommerferien er der fællesspisning med underholdning. 
En heldags udflugt arrangeres i løbet af året. 

Medlemsskabspris: 250 kr. pr. år. 


Janderup-Billum Pensionistforening

Asta Haahr Hansen

 • Telefon: 75 25 86 95
 • Email: astahaahr@mail.dk 

Formålet er at samle pensionister til socialt samvær i Eventyrgård i Janderup. 

Der tilbydes hver anden torsdag fra september til april foredrag, sang og musik. 

Hver sommer har vi to udflugter. 

Medlemsskabspris: 100 kr. pr. år


Starup-Tofterup Pensionistforening

Hanne Jensen

 • Telefon: 23 25 47 48
 • Email: johannejensen@privat.dk 

Formålet er at samle pensionister til socialt samvær 3 onsdage i måneden i Multihuset. 
Vi tilbyder præmiewhist, bankospil, foredrag og julearrangement. 
Vi har årligt en halvdagstur og en heldagstur. 

Medlemsskabspris: 80 kr. pr. år.


Ølgod Pensionistforening

Bent Hansen

 • Telefon: 20 65 32 63
 • Email: krusbjerg@bbsyd.dk 

For tilmelding og information kontakt: Inger Marie Sørensen på telefon 75 24 46 31

Formålet er at samle pensionister til socialt samvær. 
Vi tilbyder 5- 6 foredrag i løbet af vinteren, et adventsmøde først i december og en vinterfest i marts måned. 
Derudover har vi en halvdagsudflugt, en heldags udflugt og en udenlandsrejse af 5 dages varighed. 
Fra oktober til april har vi en datastue. 

Medlemskabspris: 100 kr. pr. år.

Danske Seniorer Alslev

Dorthe Schmidt

 • Telefon: 21 35 55 45
 • Email: dorthemunkschmidt@gmail.com 

Formålet er at samle pensionister, seniorer og andre til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. 

Der tilbydes diverse arrangementer. 

Medlemskabspris: 125 kr. pr. år


Danske Seniorer Næsbjerg

 Lisbeth Jager Hedegaard

 • Telefon: 42 19 99 20 eller 75 26 70 47
 • Email: skonager@dlgpost.dk

Formålet er at samle pensionister til foredrag, hyggeeftermiddage og udflugter. 

Vi har en del samarbejde med Æblehavens Venner. 

Medlemsskabspris: 100 kr. pr. år. 


OK-Klubben Varde 

Leo Mogensen

 • Telefon: 21 28 90 09
 •  Email: bf-lm@mail.dk

Formålet er at virke som samlingssted for Varde Kommunes folkepensionister, førtidspensionister og efterlønnere. 

Vi tilbyder hver tirsdag eftermiddag fra 14.00 – 16.00, i perioden oktober til og med marts, foredrag med kaffebord i Medborgerhuset. (Prisen for kaffebord er 35 kr.) 

Vi tilbyder også bowling hver onsdag fra 13.45 – 15.00 i Varde Fritidscenter. 

Det er ligeledes fra oktober til og med marts.

Året igennem har vi forskellige fester, 3 sommerudflugter og en ferietur på en 4 – 5 dage. (Prisen for fester er 75 kr.) 

Medlemsskabspris: 100 kr. pr. år.


Nordenskov Efterløns-& og pensionistforening

Henning Lauridsen
Email: henningberdiin@gmail.com 

Formålet er for pensionister at mødes hver anden tirsdag i måneden i vintersæsonen med underholdning, foredrag og sang. 
Derudover er der to udflugter om sommeren. 

Medlemskabspris: 80 kr. pr. år. 


Outrup-Henne Seniorforening 

Agnes Birkemark
Telefon: 75 25 40 48 

Formålet er at samle seniorer til socialt samvær. 
Vi tilbyder foredrag, julemøde og julebanko sammen med Møllegårdens Venner. 
Derudover har vi den sidste mandag i måneden, i vintersæsonen, præmiewhist. 
To gange om året holder vi en modeopvisning på Møllegården i Outrup. 
I maj/juni har vi en halvdagsudflugt og i august/september en heldags udflugt. 

Medlemsskabspris: 70 kr. pr. år.


Varde Efterløns & pensionistforening

Gerda Staal

 • Telefon: 23 36 93 14
 • Email: gerdastaal@turbopost.dk 

Formålet er at samle pensionister og efterlønnere i en forening for at varetage deres særlige interesser over for de offentlige myndigheder, samt at fremme samarbejdet og sammenholdet medlemmerne imellem ved afholdelse af møder og fester.
Vi tilbyder foredrag og rejsebeskrivelser, samt 1 årlig udflugt. 
Derudover har vi bowling, kortspil, præmiewhist og banko på programmet. 
Vi afholder en høstfest og en julefest. 

Medlemsskabspris: 100 kr. pr. år.

 

Ansager-Skovlund Efterløn & pensionistforening

Rosa Petersen
Telefon: 75 29 23 90 / 29 40 53 06. 

Formålet er at samles i et socialt fællesskab. 

Der tilbydes foredrag og banko en gang om måneden på Ansager Plejehjem. 

Fra september til maj er der kortspil hver onsdag formiddag. 

I december er der julefrokost, og i januar er der en vinterfest. 

Derudover er der en halvdags tur og en heldags tur. 

Medlemskabspris: 100 kr. pr. år.


Fåborg-Agerbæk Pensionistforening

Arne Pedersen

 • Telefon: 75 19 68 34
 • Email: arneogjoan@cdnet.dk 

Formålet er at have et socialt samvær på ”Fristedet” i Agerbæk. 
Der tilbydes foredrag i hver måned, præmievest og bankospil. 
I juni og juli måned holder vi åbent hus, hvor andre normalt holder ferie. 
Vi afholder også 1 årlig heldags tur og en halvdags tur. 

Medlemskabspris:  75 kr. pr. år.


Horne Pensionistforening

Ellen Damsgaard

 • Telefon: 20 14 75 63
 • Email: e.l.damsgaard@live.dk 

Formålet er at samle pensionister til hyggeligt samvær på Hornelund hver mandag fra 14.00 – 17.00 i perioden fra oktober til april. 

Der er foredrag og sang fra kl. 14.00 – 16.00, og fra 16.00 – 17.00 er der kortspil. 

Medlemsskabspris: 100 kr. pr. år. 


Nr. Nebel Landboforenings seniorklub 

Knud Ravn

 • Telefon: 40 75 61 80
 • Email: kogkravn@gmail.com 

Formålet er at samle seniorer til socialt samvær med foredrag, udflugter og virksomhedsbesøg i området. 
Der er en årlig høstfest, og i julen er der besøg i omegnens kirker, hvor præsten fortæller om kirkens historie. 

Medlemsskabspris: 50 kr. pr. år.


Nr. Nebel-Lydum Seniorklub

Kaj Rasmussen

 • Telefon: 75 28 74 87
 • Email: ambech@mail.dk 

Formålet er at samle pensionister til socialt samvær i Kulturhuset i Nørre Nebel hver mandag. 
Derudover spilles der mandag, onsdag og torsdag billard på Bjælkestuen i Nørre Nebel. 
Et par gange om året er vi ude og bowle og tager på udflugt. 
Vinteren igennem vil der den sidste torsdag i måneden væ- re foredrag mellem 13.00 og 17.00. 

Medlemskabspris: 100 kr. pr. år.


Aarre-Grimstrup Pensionistforening 

Henry Schultz
Telefon 75 19 11 29 

Formålet er at samle pensionister til socialt samvær. Vi tilbyder foredrag, krolf, madlavning for mænd og en vinterfest. 
Vi har årligt en halvdags udflugt, en heldags udflugt samt en udenlandsrejse af en varighed på 5 dage. 

Medlemsskabspris: 75 kr. pr. år


HK Senior Varde

Anne-Lise Rahbek