OKSBØL MEDBORGERHUS

Elsebeth Hansen

  • Telefon: 21 40 32 16
  • Email: borrevej33@bbsyd.dk

Oksbøl Medborgerhus, som har til huse i det gamle turistkontor er stillet til rådighed af Varde Kommune og det kan bruges af alle borgere og foreninger til forskellige formål, såsom møder og interessegrupper kan også låne et lokale.

Hver onsdag formiddag fra kl. 09.30 - 11.30 kommer der ældre fra Poghøj, Skovhøj og ude fra byen. 

Vi starter dagen med kaffe og et par sange. Senere har vi forskellige aktiviteter og ikke mindst snak og hygge med en flok engagerede frivillige som hjælpere. Der er kun lukket mellem jul og nytår.

Hver onsdag eftermiddag er der kreative eftermiddage fra kl. 13.30 - 16.30, hvor alle er velkomne.

Der strikkes, hækles, broderes, laves kort og scrapbøger.

Der er også nogle der spiller det sønderjyske kortspil SKAT.

Vi får så kaffe ind imellem. 

Pris: 100 kr. om året.