Kære medlemsforeninger og frivillige i foreningen Frivillighuset Varde

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen Frivillighuset Varde.

Generalforsamlingen finder sted:       

Tirsdag den 9. april 2019, kl. 19.00  

i Frivillighuset Varde, Storegade 25 b, 6800 Varde

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af referent og 2 stemmetællere

3.    Bestyrelsens beretning / formanden

4.    Foreningens beretning / centerchef

5.    Regnskab og budget / R62 og centerchef

6.    Indkomne forslag

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

·         På valg: Poul Jacobsen, Poul Erik R. Pedersen og Anne H. Gaardsvig (alle modtager genvalg),

8.    Valg af suppleanter

9.    Eventuelt

 

Årsregnskab 2018 og budget 2019 er tilgængelig på Frivillighusets hjemmeside www.frivillighuset-varde.dk senest 8 dage før generalforsamlingen

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslag bedes sendt til formanden Poul Jacobsen på mail: bjpj@bbsyd.dk

Foreningen vil efter generalforsamlingen være vært ved et let traktement.

Af hensyn til det praktiske bedes man tilmelde sig senest 4. april 2019 på:

mail: cdm@frivillighuset-varde.dk eller tlf.: 75 21 21 85

Med venlig hilsen

Bestyrelsen