Netværksgruppen "Halv vind"

Vi er en netværksgruppe,for mennesker som er "klemt" i systemet, - hvad enten det drejer sig om sygedagpenge, kontanthjælp eller i forhold til sygehuse/behandlingssteder.

Gruppen mødes 1 gang i måneden. På møderne gives vi en status på, hvor langt vi er nået eller ikke nået i systemet.

Vi hjælper og bakker op om hinanden. Vi giver gode råd til hvordan en situation kan løses og hvilke spørgsmål der evt. kan opstå i en samtale med det offentlige system. 

Hvis du også er "klemt" i systemet og kunne tænke dig at vide mere om gruppen, så er du velkommen til at kontakte koordinator for selvhjælp Maibritt Bertelsen, i Frivillighuset Varde.

Tlf. 75 21 21 85 / 61 72 75 21 eller via mail mab@frivillighuset-varde.dk. 

Maibritt vil så formidle kontakten til gruppens tovholder.