Landsforeningen for Bedre Psykiatri

Kontaktinfo: 

Eva Bladt (Bedre psykiatri, Varde lokalafdeling)

Telefon 61 89 93 24 eller e-mail evabladt@godmail.dk

Hjemmeside: www.bedrepsykiatri.dk 

Foreningen er et tilbud til alle, der kender en, der har psykiske problemer. 

Det kan være som forældre, børn, anden familie, naboer, venner og kollegaer. 

Vi arbejder for at bedre forhold for og behandling af mennesker med psykiske sygdomme gennem øget kendskab og forståelse af psykiske sygdomme. 

Vi arbejder også for øget inddragelse af og bedre vilkår for pårørende. 

Vi tilbyder samtalegrupper for pårørende, relevante arrangementer samt rådgivning, hvor man kan snakke med erfarne pårørende. 

Pris: 

Almindeligt medlemskab er 200 kr. pr. år. 

For en husstand 300 kr. pr. år 

Støttemedlem 300 kr. pr. år