Igangværende lukkede grupper

  • Senhjerneskadegruppen

  • Kræftgruppe

  • Gruppe for forældre til unge med skizotypi/ skizofreni

  • Gruppe for personer udsat for seksuelle overgreb

  • KAFFEén - netværksgruppe

  • Depressionsgruppe