Aflastningstjenesten

Aflastning

Formålet er at støtte pårørende og andre, der passer syge eller døende i eget hjem, så de kan holder fri nogle timer for at komme til kræfter og få ny inspiration til den fortsatte omsorg.
 

Aflastningstjenesten Varde

Kontaktinfo:

Ragnhild Kallestrup på telefon: 23 65 68 33 eller e-mail ragnhild@aflastningstjenesten.dk

I Varde tilbydes:

- I aflastningen tilbyder vi at være til stede 3 timer ad gangen, hovedsageligt i dagtimerne, men vi er fleksible og parate til at gentage aflastning efter individuelle behov.

- Vågetjenesten er et tilbud om at våge hos døende. Vores tilstedeværelse aftales i hvert enkelt tilfælde.

- Sorggruppen er et tilbud om sorgarbejde for voksne, som har mistet nærtstående familiemedlem.

- Besøgsvenner for ensomme og isolerede, der har behov for kontakt. Vi kommer både i hjemmene og på plejecentrene.

- Mandagsklub for demensramte. Mandag kl 14-16 i Kompashuset, Ndr. Boulevard 98, Varde. Kontakt: Inge Holm, tlf. 61 28 36 38

Vi erstatter ikke den professionelle pleje, men kan supplere eventuelle pårørende med menneskeligt nærvær, holde i hånden og lindre ensomheden i den svære tid.


Aflastningstjenesten tidligere Ølgod Kommune

Kontaktinfo:

Lene Holm på telefon: 29 93 47 43 eller e-mail jensoglene@hotmail.com

I tidligere Ølgod Kommune tilbydes:

- I aflastningen tilbyder vi at være til stede 3 timer ad gangen, hovedsageligt i dagtimerne, men vi er fleksible og parate til at gentage aflastning efter individuelle behov.

- Vågetjenesten er et tilbud om at våge hos døende. Vores tilstedeværelse aftales i hvert enkelt tilfælde.

- Gå med tjenesten. Vi tilbyder at ledsage personer til læge, tandlæge evt. sygehus m.m. hvis pårørende ikke kan.

Vi erstatter ikke den professionelle pleje, men kan supplere eventuelle pårørende med menneskeligt nærvær, holde i hånden og lindre ensomheden i den svære tid.
 

Enhver medarbejder i Aflastningstjenesten har tavshedspligt.