Skoletante/onkel

Mange børn mangler en stabil, social kontakt, der har den fornødne tid til at lytte og tale med barnet. Skoletante/onkel projektet bidrager til en tryg skolestart for de sårbare børn.

I tiden fra kl. 8.00-11.30 opholder der sig 1-2 voksne i fælles arealet på skolen (de små elevers afdeling). Skoletanten/onklen er en social kontakt til de små elever både i frikvarterene og i undervisningstiden, når der opstår småproblemer. Skoletanten/onklen kan f.eks. være der for børn, der bliver frustrerede og vil løbe væk eller helt hjem.

Nogle elever søger en stabil social kontakt, der har den fornødne tid til at lytte til og tale med barnet - måske også være rollemodel for det barn, som har et meget begrænset netværk.

Skoletanten/onklen skal hverken være støttelærer eller socialrådgiver, bare en stabil voksen med tilstedeværelse. 

8 skoler i Varde Kommune er en del af ordningen.