PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen i Sydvestjylland

(Tidligere PTU – Livet efter ulykken)

Inga Bredgaard  

 Hjemmeside: www.polio.dk eller www.ulykkespatient.dk

Vi er nu 2 landsdækkende foreninger, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de danskere, som har alvorlige skader efter sygdom eller ulykke.

Vi tilbyder bisidderordning samt mentorordning hvor INGEN opgave hverken er for lille eller for stor, vores kontaktpersoner bliver ajourført løbende med kurser, så de er klædt godt på til opgaverne. 

Alle aktive medlemmer har mulighed for telefonisk rådgivning af socialrådgiver samt juridisk rådgivning. 

Vi har oprettet hhv. Ulykkeslinien og Poliolinien, som både en telefon og mail linie, der henvender sig både til den ulykkesramte og polioramte eller dennes pårørende og diverse fagpersoner, der ønsker klarhed over, hvad der kan gøres for den enkelte. Læs mere om linien her: www.ulykkeslinien.dk eller www.poliolinien.dk 

I kredsen afholder vi en del arrangementer i årets løb: (Foredrag både af underholdende art samt Handicappolitiske og Sundhedsfaglige, Sommerspil, Udflugter i liftbus, Julefrokost o.m.a.) i årets løb, som ALLE foregår på tilgængelige steder.

Centralt fra afholdes der Sundhedskonferencer og Sommerhøjskoleophold i uge 26 på Egmont Højskolen (Danmarks mest tilgængelige højskole)

Pris: 

  • Aktivt medlemskab: 335,- kr. pr. år 
  • Familiemedlemskab: 575,- kr. pr. år 

Vores medlemskaber indeholder ulykke:

Et personligt medlemskab af PolioForeningen eller UlykkesPatientForeningen koster kun 335 kr. om året.

Som medlem får du adgang til en lang række personlige fordele og specialiserede ydelser, fx:

  • Medlemsmagasin med spændende artikler om livet som polioramt/ulykkesramt
  • Faglige og sociale arrangementer
  • Rådgivning og støtte af erfarne læger, fysioterapeuter mv.
  • Diverse træningstilbud
  • Forsikring ved kritisk ulykke – også til din familie, hvis du vælger et familiemedlemskab
  • Billig leje af velbeliggende og handicapegnede sommerhuse

Du kan også vælge et familiemedlemskab, der dækker både ægtefælle/samlever og alle hjemmeboende børn under 21 år