Om foreningen

Frivillighuset er en forening, hvis formål er at fremme, styrke og støtte en frivillig social og sundhedsmæssig indsats i Varde Kommune.  Frivillighuset har omkring 150 frivillige og mere end 110 foreninger er tilknyttet huset.

Frivillighuset Varde er medlem af den landsdækkende organisation for Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark, FriSe 

Frivillighuset modtager en grundfinansiering fra Socialministeriet, som skal suppleres med min. samme beløb fra Varde Kommune. Økonomien skal sikre driften af huset. 

Udover grundfinansiering søges der løbende fonde og puljer til de mange forskellige projekter i huset.  

Bestyrelsen                                        

 • Formand: Poul Jacobsen

 • Næstformand: Poul Erik Ravn

 • Medlem: Anne Huus Gaardsvig

 • Medlem: Goranka Sohnemann

 • Medlem: Bo Knudsen

 • Medlem: Flemming Nissen

 • Medlem: Dorte Schori (suppleant indtrådt)

Suppleanter

Agnethe Gammelgaard, Multietnisk Forening i Ølgod

Foreningen Frivillighuset Varde       

Frivillighuset har 2 deltidsansatte:                                    

Claus.jpg
 
Maibritt.jpg

Maibritt Bertelsen
Selvhjælpskoordinator

 • Projektledelse

 • Opstart af selvhjælps- og netværksgrupper

 • Supervision af frivillige i Selvhjælp

 • Visiterende samtaler med potentielle deltagere i selvhjælpsgrupper og med borgere som ønsker ene-samtaler

Projektkoordinator for:

 • Skoletanter og -onkler

 • Børns Voksenvenner

 • Bisidderne

Claus Dixen Møller
Centerchef

 • Personale- og driftsansvarlig

 • Projektansvarlig, herunder ansøgninger, udvikling af projekter, samt udarbejdelse af rapporter

 • Foreningskonsulent

Projektkoordinator for:

 • Klub Sinus