Børns Voksen Venner, BVV

Vil du være med til at gøre små smil større?

Hvem kan få en voksenven?

Et barn, der har brug for en voksenven, er ikke et barn, der har behov for en ny familie, - men et barn, der gerne vil have en ekstra voksenkontakt.

Er det "problembørn", der er tale om?

Nej, grundlæggende sigtes der mod helt normalt fungerende børn fra familier med to voksne, eller børn fra familier med kun én voksen...-og altså ikke behandlingskrævende børn.

Det er fællesbørn, enebørn, delebørn, ønskebørn og bonusbørn.

Så henvend dig til os, hvis...

- du har for lidt tid til dit barn.

- du syntes, dit barn har for få voksne at være sammen med.

Hvem kan blive voksenven?

Almindelige børneglade mennesker, som har tid og overskud til et barn, og som har lyst til at være med til at give barnet en bedre hverdag.

Voksenvennen er én, som barnet kan stole på og regne med, når aftaler bliver lavet, så det er vigtigt, at du er stabil og loyal i enhver situation.

Når du bliver voksenven, er du med til at forbedre et barns evne til social kontakt. Du kommer til at spille en vigtig rolle i barnets liv, og du vil medvirke til at styrke dets selvtillid og ikke mindst barnets selvværd.

Det handler om at være der for barnet. At lytte, og gøre barnet til hovedperson i sit eget liv. Og det sker ikke mindst via dagligdags aktiviteter.

Hvis du føler, det lyder som en opgave, der stemmer overens med dine evner og dit syn på ansvar, så ring eller mail til Frivillighuset : 75 21 21 85 , mail: mab@frivillighuset-varde.dk

Så finder vi sammen ud af, hvordan du kan bidrage til at gøre små smil større.