Bisidderne

Bisidderne - et godt tilbud til alle borgere i Varde Kommune

Kontaktinfo:

Frivillighuset Varde, Storegade 25B, tlf. 7521 2185, mail: mab@frivillighuset-varde.dk

   Har du

 • et problem, du har svært ved at overskue?

 • en vigtig personlig sag med kommunen?

 • svært ved at redegøre for dit synspunkt?

 • brug for et par ekstra ører ved besøg hos lægen

 • eller på sygehuset?

 • en vanskelig sag - i retten som vidne,

 • i banken eller på dit barns skole?

 • en vanskelig samtale foran dig?

 • svært ved at læse - og forstå - en vanskelig tekst?

 • brug for hjælp til at udfylde skemaer?

 • svært ved at formulere dig skriftligt?

                 Så kan en bisidder måske være med til hjælp for dig.

Hvad er en bisidder?

En bisidder er en person, som er troværdig og retskaffen, og som er i stand til at skabe struktur og overblik i en evt. kompliceret sag. 

Bisidderens opgave er at medvirke til at optimere sagsbehandlingen for dig, bl.a. ved sin tilstedeværelse.

Dine fordele ved at få støtte af en bisidder.

 • Bisidderne støtter borgerens mulighed for at handle selv,
  – og derved skabe tiltro til egne kræfter.

 • Bisidderen er neutralt vidne til, hvad der bliver sagt af begge parter ved mødet.

 • Bisidderen medvirker til at klarlægge problemet, og giver dig dermed et bedre
  grundlag for at nå den rigtige løsning.

 • Bisiddertilbuddet er gratis

 • Bisidderen er frivillig og uafhængig.

Som bisidder har man naturligvis tavshedspligt.

Bisidderen er ikke part i sagen, og er dermed heller ikke borgerens repræsentant eller rådgiver.