I Frivillighuset er der flere projekter. Der er projekter, som er forankret og veletableret, og som en gruppe frivillige varetager. 
Skoleonkler- og tanter er et eksempel på et sådan projekt. Gruppen af frivillige skoleonkler og tanter er frivillige i huset, men udfører den frivillige indsats på Brorsonskolen og Lykkegårdsskolen, en offentlig institution.

SMART Recovery er et projekt, hvor vi sammen med 5 andre puljemodtagere i landet har afprøvet et amerikansk koncept, som kan hjælpe ex. misbrugere og mennesker, der er afhængige i at fastholde kontrollen over deres liv. 
Efter afslutning af projektet i oktober 2016 videreføres projektet som en selvhjælpsgruppe.