Velkommen‎ > ‎

Ordinær Generalforsamling 2016

Kære medlemsforeninger og frivillige i foreningen Frivillighuset Varde

Der inviteres hermed til frivillighusets generalforsamling.

Forsamlingen finder sted:                 

Torsdag, den 7. april, kl. 19.00 i Frivillighuset Varde, Storegade 25b

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent og 2 stemmetællere

3.       Bestyrelsens beretning/formanden

4.       Foreningens beretning/leder

5.       Regnskab og budget/leder

6.       Indkomne forslag

7.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.       Valg af suppleanter

9.       Eventuelt

Forslag, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Forslag bedes sendt til formanden Irene Fisker på mail: post@kildelunden.dk.

 Alle er velkomne, men af hensyn til det praktiske, bedes man tilmelde sig, enten på

mail:  se@frivillighuset-varde.dk eller tlf.: 75 21 21 85

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

Foreningen Frivillighuset Varde

Vedtægter    Regnskab    Visioner & strategipunkter 2016/17