Om foreningen

Frivillighuset er en forening, hvis formål er at fremme, styrke og støtte en frivillig social og sundhedsmæssig indsats i Varde Kommune.  Frivillighuset har omkring 180 frivillige og mere end 100 foreninger er tilknyttet huset.
Frivillighuset Varde er medlem af den landsdækkende organisation for Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark, FriSe 
Frivillighuset modtager en grundfinansiering fra Socialministeriet, som skal suppleres med min. samme beløb fra Varde Kommune. Økonomien skal sikre driften af huset. 
Udover grundfinansiering søges der løbende fonde og puljer til de mange forskellige projekter i huset.  

Bestyrelsen                                        
Formand Poul Jacobsen 
Næstformand Poul Erik Ravn
Medlem Anne Huus Gaardsvig
Medlem Goranka Sohnemann
Medlem Bo Knudsen
Medlem Flemming Nissen
Medlem Irene Fisker

Suppleanter
Dorte Schori, Kræftens Bekæmpelse
Agnethe Gammelgaard, Multietnisk Forening i Ølgod


Foreningen Frivillighuset Varde       
Vedtægter  (herunder vision og handleplan 2018 samt visioner og strategier 2018)                                          Der er 2 deltids ansatte i Frivillighuset:


Claus Dixen Møller
Centerchef
 • Personale- og driftsansvarlig
 • Projektansvarlig, herunder ansøgninger, udvikling af projekter, samt udarbejdelse af rapporter
 • Foreningskonsulent
Projektkoordinator for:
 • Ferielejr
 • Klub SinusMaibritt Bertelsen
Selvhjælpskoordinator
 • Projektledelse
 • Opstart af selvhjælps- og netværksgrupper
 • Supervision af frivillige i Selvhjælp
 • Visiterende samtaler med potentielle deltagere i selvhjælpsgrupper og med borgere som ønsker ene-samtaler
Projektkoordinator for:
 • Skoletanter og -onkler
 • Børns Voksenvenner
 • Bisidderne