Gigtforeningen

Gigtafdelingens frivilligafd. : 39 77 80 20

Hjemmeside: www.gigtforeningen.dk 

Vi arbejder for at udbrede og støtte bekæmpelsen af de reumatiske sygdomme. 
Vi støtter gigtramte og deres pårørende. Vi tilbyder møder, foredrag, udflugter, gigt-svømning og handicap fitnesscenter. 

Pris: 
Personligt medlemskab 225 kr. pr. år 
Husstandsmedlemskab 325 kr. pr. år
Comments