Dansk Epilepsiforening

Kontaktinfo: 
Marianne Møller Petersen på telefon 75 36 59 90 eller e-mail Marianne.moeller@os.dk 

Træffes bedst på hverdage mellem 15.00 og 17.00. Formålet er at mennesker med epilepsi sikres ligeværdighed og selvbestemmelse, samt forbedring af levevilkår. 
Vi arbejder med at udbrede kendskabet til epilepsiens årsager, behandling, psykologiske og sociale konsekvenser. 
Vi tilbyder forskellige sociale arrangementer. 
Vi har blandt andet netværkscafeer, lejre for unge mennesker og familieweekender. 

Pris
Personligt medlemskab 300 kr. pr. år
Comments