Danske Seniorer Alslev

Kontaktinfo:
Dorthe Schmidt på telefon 21 35 55 45 eller e-mail dorthemunkschmidt@gmail.com 

Formålet er at samle pensionister, seniorer og andre til aktiviteter af oplysende, kulturel og social art. 
Der tilbydes diverse arrangementer. 

Medlemskabsprisen er 125 kr. pr. år
Comments