Soroptimisterne

Kontaktinfo:

Kirsten Schmidt på telefon 26 60 18 55 eller mail hksch@mail.dk


Soroptimisterne arbejder for menneskerettigheder via praktiske projekter for alle og bidrager til at forbedre især kvinders og børns vilkår.

Vi arbejder for international forståelse og venskab.

Vi arbejder for at øge kvinders adgang til formelle og ikkeformelle uddannelsesmuligheder.

Vi arbejder for at forbedre kvinders adgang til økonomisk selvstændighed, og sikre kvinder og pigers adgang til sunde fødevarer og til sundhedspleje.


Comments