Foreningsservice‎ > ‎Den Sociale Guide‎ > ‎Handicap‎ > ‎

Varde Høreforening

Kontaktinfo: 
Søren P. Sørensen på telefon 75 26 10 06 eller e-mail ansos@mail.dk 


Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret. Høreforeningen søger såvel centralt og lokalt indflydelse på, at disse borgere får de samme muligheder for at kommunikere og for at deltage i samfundet som normalthørende medborgere har. 

Forebyggelse og støj: 
Høreforeningen arbejder for at nedsætte eller helt forhindre risici for høreskader i forbindelse med støj på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladsen og i fritiden. 

Støtte og information: 
Høreforeningen arbejder på at informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler m.v. samt på at støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen som høreskadet/hørehandicappet.  

Vi samarbejder med OK Klubben om både kulturelle arrangementer hver tirsdag og årlige udflugter. 
Vi sørger også for skrivetolke ved arrangementer. 

Pris 
Personligt medlemskab 280 kr. pr. år 
Husstandsmedlemskab 380kr. pr. år
Comments