Foreningsservice‎ > ‎Den Sociale Guide‎ > ‎Handicap‎ > ‎

Dansk Blindesamfund - Syd-vestjylland

Kontaktinfo: 
Lotte Christiansen på telefon 26 78 54 13 eller e-mail lottenielsen46@live.dk 

Hjemmeside: www.dkblind.dk 

Formålet er at afholde møder med socialt samvær hver måned. 
Derudover tilbyder vi konsulentbistand, hvor vore konsulenter kommer ud i de enkelte hjem og undersøger, hvad der er behov for. Vi mødes en gang i måneden i Medborgerhuset, hvor der kan være foredrag eller hvad medlemmerne ellers kunne tænke sig af socialt samvær. 
Kredsen byder på mange sociale arrangementer. 

På aftenskolen i Esbjerg er der undervisning i blandt andet pileflet, dansk, engelsk og håndarbejde. 

Prisen for medlemskab er 250 kr. pr. år.
Comments