Trivselshuset i Boulevard Bebyggelserne

Kontaktinfo:

Asger Helth på telefon 75 22 01 12 eller e-mail vardepro@mail.dk

Træffetid ved personlig henvendelse tirsdag 14.00 – 16.00, torsdag 14.00 – 17.00. Endvidere efter aftale.


Formålet med trivselshuset er at etablere kontakt imellem beboerne i de enkelte boligafdelinger, samt udbygge og forstærke det sociale netværk.

Formålet er også at skabe et positivt kendskab til Boulevard Bebyggelserne udadtil.

Hele året rundt tilbydes der aktiviteter for børn og unge, lektiecafe, syklub for kvinder, udflugter, sommerfest, hob-
byværksted, mødre gruppe og meget mere.

Vi tilbyder også voksencafe, malerprojekt for kvinder og mænd, samt EDB undervisning for seniorerne.


Lektiehjælp i Boulevard Bebyggelserne

Kontaktinfo:

Jette Bech-Petersen på telefon 75 25 87 47 eller e-mail jette@bech-petersen.dk

Vi holder til på Egernvej 69C, Varde, og har åbent hver onsdag eftermiddag for børn i aldersgruppen 1 – 10 kl. 
Der er aktiviteter for de børn, der aktivt deltager i lektiecafeen, og for de børn arrangeres der også 1 – 2 udflugter om året.
Comments