SSP Varde Kommune

Kontaktinfo:

SSP-ungdomskonsulenter:


Helle og Ølgod:

Sigrid Wille på telefon 24 86 07 71 eller e-mail sspoelgod@hotmail.com


Blaabjerg og Blåvandshuk:

Finn Wøbbe Kristensen på telefon 20 13 00 60 eller e-mail sspoksbol@hotmail.com


Varde:

Torben Bertelsen på telefon 20 23 44 43 eller e-mail ssp-varde@hotmail.com

Formålet for SSP er at forebygge, at kriminalitet opstår og udvikler sig blandt børn og unge. Et effektivt samarbejde 
på tværs kan være med til at sikre børn og unge en god og tryg tilværelse.


Nyttige hjemmesider:

SSP-Vardes rullende værested: www.kokser.dk

SSP Varde: www.ssp-varde.dk

Ungdomsskolen: www.ungvarde.dk

Informationer til unge www.ungivarde.dk
Comments